Top
  •  
     

Vergelijk van alle geldverstrekkers o.a.

logo_abnamro.png
logo_aegon.png
logo_argenta.png
logo_florius.png
logo_ing.png
logo_munt.png
logo_nibc.png
logo_nn.png
logo_obvion.png
logo_sns.png
logo_syntrus.png
logo_westlandutrecht.png

Over ons

Het Nationale HypotheekHuis als financiële dienstverlener

Het Nationale HypotheekHuis is een financiële dienstverlener in de ruimste zin des woords. Dit betekent o.a. dat wij, voordat er een advies gegeven wordt ofwel een hypotheek voor u in gang wordt gezet, vooraf middels een adequate inventarisatie eerst uw huidige situatie in kaart zullen brengen. Het grote voordeel en belangrijke aspect van deze inventarisatie is dat u, op basis van uw werkelijke mogelijkheden van nu en die van in de toekomst, de ingrijpende beslissing waar u nu voor staat verantwoord kunt nemen.

Vervolgens zien wij het dan als onze taak u aan de hand te nemen en te gidsen door het oerwoud van financieringsmogelijkheden en -onmogelijkheden.

Hypotheek expertise

Door een jarenlange werkervaring is een dusdanige expertise opgebouwd waardoor wij u veilig om alle mogelijke valkuilen en voetangels in hypothekenland heen kunnen loodsen naar de juiste en op maat gesneden hypotheek.

Onafhankelijke hypotheekadviseurs

Daar wij de belangen van onze cliënten als het hoogste goed zien, hebben wij onze organisatie zodanig ingeregeld dat wij als volstrekt onafhankelijk hypotheekhuis in de markt kunnen staan. Wij maken om die reden dan ook geen enkel deel uit, niet direct of indirect, van een bank, verzekeraar, franchiseketen of iets van dien aard. Hiermee is afgedekt dat er geen opgelegde belangen of sturing van de desbetreffende overkoepelende organisatie mogelijk is.

Hypotheek keuzes

Het keuze palet wat betreft banken en verzekeraars en daarmee al hun producten is dermate groot, dat wij te allen tijde in staat zijn de meest passende en voordelige hypotheek oplossing aan te bieden. De uitdrukking “de krenten uit de pap” is hier dan ook zeker op van toepassing.

Na het samenstellen van uw hypotheek en om te zorgen dat u zich hierna alleen nog maar hoeft bezig te houden met het dromen en inrichten van uw woning en daarnaast de voorbereidingen van de komende verhuizing, nemen wij een belangrijk aantal zaken voor u ter hand.

Het betreft hier o.a. het regelen van:

  • de bankgarantie
  • de eventuele overbrugging
  • het uitzoeken van de meest geschikte notaris
  • het laten taxeren van de woning
  • het verkrijgen van de verplichte verzekeringsverklaringen
  • het bewaken van de tijdslimieten waar een aantal zaken aan onderhevig zijn
  • de controle van de bank- , verzekerings- en notarisstukken.

Kortom wij van Het Nationale HypoheekHuis staan garant voor een verantwoorde, soepele en daardoor plezierige stap naar uw eerste of volgende woning.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Elzenga (tevens te bereiken onder telefoonnummer 06-16404829)